Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Π.Δ. 120-2008
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ
    » ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.) ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩN
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΞΕΙ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ Π.Δ.Ε.
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ Ε.Δ.Ε.
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ Ε.Δ.Ε.
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (Π.Δ.Ε.)
ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Π.Δ.Ε.)
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |
    » ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 24, 26 ΚΑΙ 27, ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΑΡΧΕΙΟ DOC | ΑΡΧΕΙΟ ppt |