Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ » ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας (Προεδρικό Διάταγμα 584/1985 - ΦΕΚ Α-204/09-12-1985
Προεδρικό Διάταγμα 133/2002
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (Π.Δ.45-2008)
Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία και διασφάλιση του απορρήτου των αποτελεσμάτων (Υπουργική Απόφαση 8517/4/7-ξδ΄ του 2011 ΦΕΚ Β-2545/07-11-2011)
Υπουργική Απόφαση Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/2010 Φ.Ε.Κ. Β-1357/01-09-2010