Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ » ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ » ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Εγκύκλιος 30
Εγκύκλιος 37
Εγκύκλιος 28