Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ » ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αλληλογραφία και συναφή θέµατα (Προεδρικό Διάταγμα 75/1987 ΦΕΚ Α' 45/02-04-1987)
Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας (Προεδρικό Διάταγµα υπ΄ αριθ. 245/1997 ΦΕΚ Α' 180/15-09-1997)
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.