Επίσημη ιστοσελίδα της
ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αποτελέσματα Εργασιών Συνεδρίασης Δ.Σ. - Συνάντηση με τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου 2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α.  Συζήτηση - Ενημέρωση και καθορισμός προτάσεων για τα θέματα του βαθμολογίου και της διασφάλισης της 35ετους τουλάχιστον παραμονής των Αξιωματικών στο Σώμα.

β.  Ενημέρωση από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Ρήγα Μπαρμπούρη για την πορεία των δικαστικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας.  

γ.  Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με το 30ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο.

δ.  Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης ή  προταθεί από μέλος του Δ.Σ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:

Α) Την σταθερή και αταλάντευτη θέση της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κατοχύρωση της 35ετους τουλάχιστον  παραμονής στο Σώμα, σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία, για τους Αξιωματικούς της ΣΑΕΑ (ιδιαίτερα για τους αποφοιτήσαντες από το έτος 1999 και εντεύθεν όπου εντοπίζεται οξυμένο το πρόβλημα αυτό). Προς τούτο εμμένουμε στην υιοθέτηση της πρότασης την οποία έχει υποβάλλει η Ομοσπονδία μας στο Αρχηγείο και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει την καλύτερη δυνατή λύση ,τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις του υπάρχοντος βαθμολογίου.

Παράλληλα ομόφωνα αποφασίστηκε να επανακατατεθεί η πρόταση μας για την αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής των ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών και όσων επιθυμούν από τους κατώτερους κατά ένα έτος.  

Επίσης, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων που δημιουργούν οι στρεβλώσεις αυτές θεωρούμε πως είναι αδήριτη η ανάγκη της αναγνώρισης δυο (2) επιπλέον ετών μάχιμης υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα. Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί εκ μέρους μας ήδη στην προηγουμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας χωρίς όμως να έχει τελεσφορήσει για τους δικούς της λόγους.

B) Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον νομικό μας σύμβουλο ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ σχετικά με την προσφυγή μας για την αντισυνταγματικότητα του νέου μισθολογίου έχει προσδιοριστεί για την 1/11/2019 με βάση και τη γνωμοδότηση του ΣτΆ Τμήματος του ΣτΕ, το οποίο ήδη έχει αποφανθεί για την αντισυνταγματικότητά του. Η τελεσίδικη απόφαση της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου θα σηματοδοτήσει τις περαιτέρω ενέργειές μας, μιας και αποτελεί εδραία πεποίθησή μας ότι το νέο μισθολόγιο θα κριθεί κι αυτό αντισυνταγματικό.

Γ)  Σχετικά με το 30ο ετήσιο τακτικό συνέδριο, αποφασίστηκε οριστικά η διεξαγωγή του στην πόλη των Ιωαννίνων την 25&26 Νοεμβρίου 2019 με σύνθημα «30 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Αυτοσεβασμός, αυτοκυριαρχία, αυτογνωσία. Να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος».

Δ) Το ΔΣ αποφάσισε ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα το ΠΔ που παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας εκτάκτων κρίσεων σε περίπτωση αλλαγής του Αρχηγού του Σώματος προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που έλαβαν χώρα προ εντός έτους, οι οποίες οδήγησαν τη διοίκηση σε τραγικά σφάλματα και αρκετούς συναδέλφους μας σε πρόωρη και άδικη αποστρατεία.

Ε) Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας με αφορμή πρόταση για την ίδρυση αντιστοίχων γραφείων στις έδρες των Διευθύνσεων που θα επιλαμβάνονται τέτοιων περιπτώσεων θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. 

Μετά τη λήξη των εργασιών του ΔΣ ακολούθησε συνάντηση με τον κ. Αρχηγό, στην οποία παραβρέθηκε και ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, προϊστάμενος του Κλάδου Ταξίαρχος κ. Λαδομένος.

Στον κ. Αρχηγό τέθηκαν τα προαναφερθέντα θέματα καθώς επίσης και τρία ζητήματα τα οποία αφορούν α) την υπηρεσιακή εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων, που έχει παραπεμφθεί στις καλένδες από τις προηγούμενες πολιτικές και φυσικές ηγεσίες, β) την ελλιπέστατη υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής κυρίως στον τομέα των ατομικών εφοδίων του προσωπικού και γ) την πρόταση όπως οι έκτακτες μεταγωγές κρατουμένων σε νοσοκομεία εκτός έδρας των φυλακών, να αναλαμβάνονται από την κατά τόπους Υπηρεσία Εξωτερικής Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης και όχι από την Ελληνική Αστυνομία.

Από πλευράς του, ο κ. Αρχηγός μας διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που του αναφέραμε και δεδομένης της ιδιότητάς του στο παρελθόν, ως στέλεχος της Ομοσπονδίας επί σειρά ετών, κατανοεί σε απόλυτο βαθμό τις ανησυχίες και τον προβληματισμό που του εκθέσαμε. Στο πλαίσιο δε των αρμοδιοτήτων του, θα προωθήσει άμεσα σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο που τείνει να δημιουργηθεί στην εξέλιξη των Αξιωματικών και κυρίως η διασφάλιση της 35ετούς παραμονής στο Σώμα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι η λύση σε αυτό το σύνθετο πρόβλημα θα δοθεί μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν προκύψει και της πρότασης την οποία έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας επί αυτού του θέματος. Επίσης ,σε ότι αφορά την επέκταση της μάχιμης πενταετίας με επιπλέον δυο (2) έτη αλλά και στο επίπεδο των δικαιούχων ο κ. Αρχηγός ήταν θετικός και δεσμεύθηκε να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις της Ομοσπονδίας.

Στις άμεσες προτεραιότητές του είναι, όπως ανέφερε, επίσης η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων όπως αυτό διαμορφώθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία καθώς και άλλες στρεβλώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και τελικά λειτούργησαν επιβαρυντικά για το σύνολο του Σώματος.

Για την εξέλιξη των Ανθυπαστυνόμων ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την άποψη ότι πρόκειται για σύνθετο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνολικό επίπεδο, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης τόσο του βαθμολογίου όσο και του μισθολογίου, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί μια λύση, η οποία θα είναι βιώσιμη, χωρίς να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να επιλύσει.

Τέλος, σε ότι αφορά στα θέματα της υλικοτεχνικής υποδομής τόσο γενικά του Σώματος όσο και ειδικότερα για κάποιες συγκεκριμένες Υπηρεσίες, μας διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί προσωπικά το θέμα αυτό και ότι προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια σχετικού υλικού.

Θεωρούμε ότι η συνάντηση αυτή ήταν εποικοδομητική και γνωρίζοντας τον κ. Αρχηγό και την πραγματική και ειλικρινή αγωνία που τον διακατέχει για το αστυνομικό προσωπικό, θα οδηγήσει στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δημιουργήθηκαν τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης όσο και εξαιτίας γραφειοκρατικών και άλλων αγκυλώσεων. Ευελπιστούμε πως στο προσεχές 30Ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριό μας οι δεσμεύσεις αυτές της Φυσικής Ηγεσίας θα ανακοινωθούν ως τετελεσμένα και όχι ως εξαγγελίες όπως είθισται έως τώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία μας παραμένει πιστή στις αποφάσεις του συνεδρίου για τα θέματα που μας απασχολούν και αναμένει από τη νέα πολιτική και φυσική ηγεσία να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά στην επίλυση των αιτημάτων μας καθώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος ο οποίος θα πρέπει να ανακτηθεί το ταχύτερο δυνατόν διότι το επιχειρησιακό περιβάλλον και η καθημερινότητα, δυστυχώς, διαρκώς επιδεινώνονται. Οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται, επιβάλλουν αποφαστιστική δράση, ευελιξία και άμεση προσαρμογή σε μια κανονικότητα η οποία είναι αναπόδραστη.


Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ο Πρόεδρος ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Πηγή poaxia.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ένωσή μας στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης- Παράδοση υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Ευχές για τη γιορτή της μητέρας

Η Ένωσή μας στο Αστυνομικό Τμήμα Θερμαϊκού - Παράδοση Υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Επίσκεψη της Ένωσής μας στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος – Παράδοση ηλεκτρονικού υπολογιστήΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
VIDEO
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΩΔΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ


© 2024 mascot network